Issue with volume at changing preset
0

votes

When I change the preset, the volume increases very much each time, only when I move the knob, the volume on the amplifier returns to the previously set level. The problem also occurs during changes to the foodswitch....

asked 28 Apr 2022 at 01:44 PM

Cezary Górny
Answers: 1
1

vote

Ustaw głośność danego presetu potencjometrem VOLUME na żądanym poziomie i ZAPISZ preset. Bez zapisania każdorazowe wyjście i ponowne wejście na dany preset powoduje powrót do poprzednich ustawień.

answered 30 Apr 2022 at 08:29 AM

Jacek Klimkiewicz (183)
Loading - please wait...